RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2019/

Apel de concurs "Granturi de mobilitate a cercetătorilor pentru participarea în Programul ORIZONT 2020"

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova lansează Apelul de concurs privind acordarea Granturilor de mobilitate a cercetătorilor și experților din Republica Moldova pentru participarea în Programul ORIZONT 2020.

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităților cercetătorilor științifici și experților din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susținerea vizitelor de scurtă durată în instituțiile şi organizațiile din domeniile cercetării și inovării din țările Membre și Asociate ale Uniunii Europene.

Concursul este anunțat pentru toate domeniile de cercetare.

În cadrul acestui concurs pot fi susținute vizitele de scurtă durată în țările Membre ale Uniunii Europene şi cele Asociate, pentru următoarele tipuri de acțiuni:

  1. Evenimentele de brokeraj/networking pentru promovarea rezultatelor științifice autohtone și dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020 și integrarea în Spațiul European de Cercetare;
  2. Întruniri de inițiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020 pentru a participa la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea de consorții în cadrul Programului ORIZONT 2020.

Concomitent la unul şi acelaşi eveniment poate participa doar o singură persoană din partea unei instituții din domeniile cercetării şi inovării. Costul unui proiect nu va depăşi suma de 25 de mii lei pentru perioada de până la 5 zile.

Data limită de înaintare a propunerilor: 30 iunie 2019.

Perioada de evaluare și anunțare a rezultatelor: o lună după înaintarea propunerii. Perioada realizării vizitelor de scurtă durată până la 30 iulie 2019.

Pentru detalii accesați: http://ancd.gov.md/ro/content/apel-de-concurs-granturi-de-mobilitate-cercet%C4%83torilor-pentru-participarea-%C3%AEn-programul

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de aplicare, contactați persoana responsabilă de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare: Olga Davidenco, tel: 022 27 27 91, e-mail: olga.davidenco@ancd.gov.md.