RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2019/

Apel de concurs "Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană"

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la infrastructura de Cercetare European.

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităților Centrelor de Excelență din domeniul cercetare și inovare din Republica Moldova prin conectarea și aderarea lor la infrastructurile de cercetare Europene pentru promovarea și sprijinirea cooperării științifice internaționale și participarea la proiectele de cercetare și de infrastructură în cadrul Programului ORIZONT 2020.

Concursul este anunțat pentru toate domeniile de cercetare.

Prioritatea va fi acordată proiectelor care vor demonstra:

Suma maximă alocată pentru un proiect va fi de până la 500 mii lei, iar una și aceeași instituție din domeniul cercetării și inovării nu poate pretinde la o finanțare ce depășește sumă de 1 mln. lei.

Data limită de înaintare a propunerilor: 30 aprilie 2019.

Pentru detalii accesați: http://ancd.gov.md/ro/content/apel-de-concurs-conectarea-centrelor-de-excelen%C8%9B%C4%83

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de aplicare, contactați persoana responsabilă de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare: Natalia Bragarenco, tel: 022 23 23 06, e-mail: natalia.bragarenco@ancd.gov.md.