RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2015/

Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Proiecte Internaţionale lansează Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru a contribui la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020", semnat pe data de 24.09.2014.

Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare.

În cadrul acestui concurs pot fi susţinute vizitele de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din sferă cercetare-dezvoltare din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene pentru următoarele tipuri de acţiuni:

  1. Evenimentele de brockerage/networking pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020;
  2. Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană (MOST) pentru stabilirea contactelor de dezvoltare a cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare la nivel european pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020;
  3. Întruniri de iniţiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020 pentru a participa la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea consorţiumurilor în cadrul Programului ORIZONT 2020.

Propunerile pot fi înaintate începând cu 01.01.2015 până la 30.10.2015.

Pentru detalii accesaţi: http://www.asm.md/?go=concursuri_detalii&m=33&n=202&new_language=0