RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2014/

Orizont 2020 – Prezentare generală

Orizont 2020 este cel mai amplu program cadru al UE de cercetare şi inovare de până acum cu un buget de aproape 80 de miliarde euro care se etalează pe 7 ani (din 2014 până în 2020). Acesta promite multe descoperiri, premiere dar mai ales transpunerea ideilor de la stadiul de laborator la stadiul de punere pe piaţă.

Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii de Inovare, care, la rândul său, este componenta fundamentală a strategiei Europa 2020, care vizează asigurarea competitivităţii globale a Europei. Văzută ca un mijloc de a stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, Orizont 2020 are sprijinul liderilor politici europeni şi al membrilor Parlamentului European.

Programul cadru al UE pentru cercetare şi inovare va fi completat de măsuri suplimentare pentru a finaliza şi dezvolta în continuare Spaţiul European de Cercetare. Aceste măsuri vor avea ca scop înlăturarea barierelor pentru a crea o adevărată piaţă unică pentru cunoaştere, cercetare şi inovare.

Pentru prima dată, Comisia şi-a precizat priorităţile de finanţare pentru următorii 2 de ani, oferind astfel mai multe certitudini cu privire la direcţia politicii de cercetare a UE. În 2014-2015, finanţările vor avea în vedere 12 domenii, printre care asistenţa medicală personalizată, securitatea digitală şi proiectele urbane inteligente.

Comparativ cu programele de cercetare anterioare ale UE, procedura de depunere a proiectelor a fost mult simplificată, astfel încât participanţii să fie informaţi rapid cu privire la deciziile de finanţare şi să demareze proiectele într-un timp cât mai scurt.

Pentru a afla mai multe despre Orizont 2020 puteţi accesa acest desen animat de trei minute care vă va oferi o prezentare generală a specificului programului.

Apeluri Orizont 2020 deschise