RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2012/

FP7-ERAChairs-PilotCall-2013

Iniţiativa "Catedrele ERA" (ERA Chairs) este o nouă măsură, menită să elimine decalajul dintre cercetare şi inovare în Europa. Aceste granturi sunt oferite pentru a dezvolta excelenţa în cercetare în statele membre UE, statele asociate precum şi în alte regiuni.

Universităţile sau instituţiile de cercetare eligibile, care actualmente au o rată scăzută de participare la Programul Cadru, cu un potenţial ştiinţific demonstrat şi un plan concret de promovare a excelenţei în cercetare, vor fi selectate de către Comisie pentru a numi lideri remarcabili în cercetare: catedrele ERA şi echipele lor de cercetare. Aceasta va permite instituţiilor dezvoltarea, în domenii specifice, a unui nivel de excelenţă necesar pentru a concura la nivel internaţional şi de a extinde eficient participarea sa în Programele Cadru.

Apelul pilot "Catedrele ERA", finanţat prin intermediul Programului Cadru 7, a fost lansat la 18 decembrie 2012.

Prima etapă a apelului de propuneri-pilot, condusă de Comisie, constă în identificarea şi selectarea instituţiilor în care vor fi create catedre ERA. Instituţiile interesate îşi pot trimite propunerile până la 30 mai 2013; propunerile vor fi evaluate de Comisie pe parcursul verii anului 2013. Primele acorduri de grant ar putea fi semnate în decembrie 2013.

În etapa a doua, care va debuta la începutul anului 2014, organizaţiile de cercetare selecţionate îşi vor publica postul vacant şi vor selecta titularul catedrei ERA printr-un proces de recrutare deschis şi transparent, acesta fiind unul dintre principiile directoare pe care se bazează Spaşiul European de Cercetare pentru a încuraja excelenţa.

Pentru detalii accesaţi:
http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1374_ro.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-ERAChairs-PilotCall-2013