RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2012/

FP7-PEOPLE-2013-IAPP

Pe 30 noiembrie 2012, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc videoconferinţa dedicată Acţiunilor Marie Curie ale PC7 "Parteneriate şi colaborări industrie – mediu academic" (Industry-Academia Partnerships and Pathways – IAPP). Evenimentul a fost organizat de Centrul Proiecte Internaţionale, Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact în Moldova cu suportul reprezentanţilor Comisiei Europene.

Acţiunea IAPP are drept scop consolidarea parteneriatelor dintre organizaţiile de cercetare publice şi întreprinderile comerciale private, în special întreprinderile mici şi mijlocii, în baza unor programe comune de cooperare în vederea schimbului de cunoştinţe şi experienţă între sectorul industrial şi cel academic. Mai multe despre IAPP în română.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect: 16 ianuarie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Prezentarea este accesibilă în format electronic. Informaţia expusă face referinţă la obiectivele acţiunii, organizaţii eligibile pentru participare, activităţi prevăzute, structura unui proiect în cadrul IAPP, criteriile de evaluare a proiectului.

Pentru detalii accesaţi:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa: