RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2012/

Workshop-urile JRC accesibile pentru cercetătorii din RM

În cadrul Acţiunilor de Extindere şi Integrare (Enlargement & Integration Action) Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC) oferă workshop-uri specializate, conferinţe şi cursuri de formare avansată, care vizează experţii din noile State Membre, Statele candidate şi potenţial candidate, Statele asociate la PC7, ţările partenere din cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi Rusia.

Workshop-urile şi alte activităţi prevăzute pentru 2012-2013 pot fi consultate pentru fiecare Institut al Centrului Comun de Cercetare: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3080

O mare parte a workshop-urilor sunt multidisciplinare.