RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2011/

FP7-PEOPLE-2011-IIF

La data de 16 martie 2011 Comisia Europeană a lansat apelul Burse pentru cercetătorii care vin în Europa (International Incoming Fellowships) FP7-PEOPLE-2011-IIF în cadrul acţiunilor Marie Curie.

Acestea sunt burse individuale care au drept scop atragerea cercetătorilor cu experienţă din ţările terţe pentru a lucra şi a face cercetări şi transfer de cunoştinţe în ţările membre ale UE sau ţările asociate la PC7 pentru o perioadă de la 1 la 2 ani (faza de intrare), cu perspectiva de dezvoltare a relaţiilor de colaborare. Totodată, cercetătorii originari din ţările partenere pentru cooperare internaţională (International Cooperation Partner Countries) din care face parte şi Republica Moldova, pot apela pentru obţinerea unui suport financiar la întoarcerea în ţara de origine, astfel contribuind la stabilirea unei cooperări durabile dintre aceste ţări şi instituţiile de cercetare europene. Durata maximă a fazei de reintegrare constituie 12 luni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect: 11 august 2011, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru detalii accesaţi:
http://fp7.asm.md/node/885
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=396

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Punctului Naţional de Contact pentru Mobilitate (dna Elena Brînza) la telefon 577707 sau pe e-mail lbrinza@mrda.md.