RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2011/

Concurs de granturi destinat susţinerii participării cercetătorilor la evenimente PC7

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de partener al consorţiului în cadrul Proiectului European IncoNet CA/SC, anunţă lansarea unui concurs de granturi destinat cercetătorilor care doresc să participe la evenimente PC7 şi au nevoie de o susţinere financiară suplimentară.

Granturile vizează susţinerea participării cercetătorilor la următoarele tipuri de evenimente:

În urma procesului de selecţie în anul 2011, 2 candidaţi din Republica Moldova vor fi susţinuţi. Învingătorii vor primi rambursarea cheltuielilor suportate după participarea la eveniment. Aceste cheltuieli nu pot depăşi suma de 2500 Euro.

Termenul limită de depunere a cererilor de participare la concurs: 01.03.2011.

Evaluarea şi selectarea participanţilor la concurs: 01.03.2011 – 01.04.2011.

Publicarea rezultatelor concursului: 07.04.2011.

Informaţia suplimentară cu referire la acest program de granturi poate fi accesată în română şi în engleză.