RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2010/

FP7-PEOPLE-2011-IRSES

Pe data de 20 octombrie 2010 a fost lansat apelul pentru propuneri de proiecte FP7-PEOPLE-2011-IRSES.

Schema schimbului internaţional de cercetători (International Research Staff Exchange Scheme - IRSES) este finanţată de Comisia Europeană în cadrul concursului Acţiunile Marie Curie a programului "Oameni" şi are scop de a acorda suport organizaţiilor de cercetare să stabilească parteneriate noi sau să consolideze cooperarea existentă prin intermediul programelor (24-48 luni) de schimb de cercetători (minimum 1 lună, maximum 12 luni pentru fiecare cercetător în parte) coordonate în comun de către organizaţiile europene de cercetare şi organizaţiile din ţările care au semnat cu UE acord de cooperare în sfera ştiinţei şi tehnologiilor sau fac parte din Politica Europeană de Vecinătate (printre care şi Republica Moldova).

Acest apel este destinat parteneriatelor în care sunt implicate cel puţin două organizaţii de cercetare independente situate în cel puţin două ţări membre diferite ale UE sau în ţări asociate la PC7 şi una ori mai multe organizaţii din ţările, care au semnat cu UE acord de cooperare în sfera ştiinţei şi tehnologiilor, sau sunt în procesul de negociere a unui astfel de acord, ori fac parte din Politica Europeană de Vecinătate.

La toate acţiunile Marie Curie domeniile ştiinţifice sunt alese de către aplicanţi în mod liber. Sunt eligibile toate domeniile de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu excepţia celor ce se referă la Tratatul EURATOM.

Pentru fiecare cercetător din ţările membre sau asociate la UE, inclusiv din ţările terţe precum Republica Moldova, suma maximă oferită de UE este 1900 Euro/lună (diurna, transport, materiale, conferinţe etc.).

Participanţii vor propune programe comune multianuale ce vor servi ca bază pentru dezvoltarea cooperării. Acestea ar putea include cercetări comune, activităţi de training, workshop-uri, seminare şi alte activităţi de networking. Activităţile vor fi întreprinse pentru a explora şi împărtăşi expertiza participanţilor şi pentru a crea o sinergie dintre aceştia. Pe lângă obţinerea rezultatelor ştiinţifice într-un domeniu specific, proiectele IRSES vor trebui să creeze beneficii adiţionale pentru participanţi în vederea transferului de cunoştinţe.

Termen limită de depunere a dosarelor: 17 martie 2011, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru detalii accesaţi:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=382

Pentru întrebări referitoare la acest apel vă puteţi adresa către Punct Naţional de Contact pentru Mobilitate (dna Elena Brînza) la telefon 577707 sau pe e-mail lbrinza@mrda.md.