RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2010/

FP7-INCO-2011-6: ERA-WIDE

La 30 iulie 2010 Comisia Europeană va lansa un nou ciclu de apeluri Programului Cadru 7 (PC7), printre care şi apelul FP7-INCO-2011-6: Avansarea cooperării dintre UE şi statele PEV în cadrul Spaţiului European de Cercetare (ERA-WIDE).

Apelul are drept obiectiv consolidarea capacităţilor de cooperare internaţională a centrelor de cercetare amplasate în ţările acoperite de Politica Europeană de Vecinătate (PEV), ne-asociate la PC7, în ariile priorităţilor tematice ale PC7. Astfel, propunerile ERA-WIDE trebuie să vizeze una dintre următoarele ţări:

În legătură cu aceasta, oferta de finanţare poate servi pentru consolidarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică a unui centru de cercetare din Republica Moldova în contextul integrării acestuia în Spaţiul European de Cercetare (centrul de cercetare din Republica Moldova trebuie să-şi asume rolul de coordonator al proiectului).

Activităţi ERA-WIDE:

Apelul va fi anunţat de Comisia Europeană la 30 iulie 2010.
Programul specific: Capacităţi.
Tema: Activităţi de cooperare internaţională.
Termenul-limită a apelului: 15 martie 2011.

Pentru mai multe detalii privind ERA-WIDE 2011 accesaţi: http://fp7.asm.md/node/671.

Prezentarea FP7-INCO-2011-6: ERA-WIDE a dnei Elena Severin (şef secţie Integrare Europeană, Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională) efectuată la seminarul de informare din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 8 iulie 2010.