RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2009/

Program de Cooperare Transnaţională pentru Sud Estul Europei: al 2-lea apel de proiecte

Pe data de 24 noiembrie 2009 s-a lansat cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională pentru Sud Estul Europei.

Programul acesta are drept scop amplificarea integrării şi competitivităţii într-o zonă care este atât de complexă şi diversă. Programul sprijină proiecte dezvoltate în cadru a patru axe prioritare: Inovare, Mediu, Accesibilitate, precum şi zonele de creştere durabilă.

Obiectivul strategic este de a crearea de parteneriate transnaţionale, în domenii de importanţă strategică, în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii.

Apelul se va desfăşura în două etape: într-o prima etapă aplicanţii vor depune o expresie de interes, urmând ca proiectele pre-selectate să fie invitate să depună aplicaţia completă.

Veţi găsi toate detaliile despre procesul de aplicare, precum si toate documentele necesare pe pagina web oficială: http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/second_call/.


Descriere sumară a programului în limba română