Biblioteca Electronica a Studentului

SERIA MATEMATICA   

Pagina principala
Matematica
Informatica

„Cititi cartile — unele din ele sunt in special scrise pentru aceasta.”
M. Ghenin

Matematica

S. Cataranciuc.
TEORIA GRAFURILOR IN PROBLEME SI APLICATII


Teoria grafurilor este una dintre disciplinele matematice, care si-a gasit o aplicatie larga la solutionarea problemelor practice din diferite domenii: fizica, chimie, economie etc.

Problemarul de fata consta din 3 capitole si contine 102 de probleme din teoria grafurilor. In primul capitol sunt date definitiile si notiuni de baza necesare, in capitolul II - formularile problemelor, iar in capitolul III - indicatii pentru rezolvare si solutii.

Gh. Rusu
ANALIZA FUNCTIONALA I (SPATII METRICE, SPATII NORMATE SI SPATII HILBERT)


Prezenta lucrare este adresata studentilor care studiaza analiza functionala la facultatile de matematica. Continutul lucrarii corespunde acelui compartiment al programei de analiza functionala ce prevede studierea spattiilor metrice, spatiilor normate si spatiilor Hilbert si reprezinta, de fapt, cursul de prelegeri sustnut de autor in decursul mai multor ani la Facultatea de Matematica si Cibernetica a Universitatii de Stat din Moldova.

In lucrare se examineaza un sir de exemple in vederea ilustrarii aplicatiilor si aprofundarii materiei teoretice. Desi lucrarea este adresata nemijlocit studentilor ce studiaza analiza functionala, ea poate fi folosita si in cadrul studierii cursurilor de analiza matematica si de topologie.

A. Corlat. PROBLEMAR LA ANALIZA MATEMATICA

Problemarul contine un minim necesar de exemple la analiza matematica in special pentru studentii specialitatilor informatica, informatica si limbi moderne aplicate, cibernetica si informatica economica si management informational (USM, UTM etc.). Problemarul poate fi utilizat si de studentii facultatilor economice (USM, ASEM etc.) si, partial, de elevii liceelor.

A. Corlat. TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE

Aici sunt prezentate ideile de baza ale cursului "Teoria masurii si integrala Lebesgue" tinut studentilor anului III a Universitatii de Stat din Moldova (Chisinau), facultatea Matematica si Informatica, specialitatile "Matematica" si "Matematica si informatica".

S. Corsac, A. Corlat.
CULEGERE DE PROBLEME LA TEORIA MULTIMILOR


Este prezentata o culegere de probleme la teoria multimilor referitor compartimentele: multimi, operatii cu multimi, corespondente, relatii binare etc. Culegerea poate fi utilizata partial si in cursurile liceare.

S. Corsac, A. Corlat. TEORIA MULTIMILOR

Manualul "Teoria multimilor" este destinat studentilor facultatilor de matematica si informatica a Universitatii de Stat din Moldova, Universitatii "Alecu Russo" din Balti, Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" etc.

Punctul de vedere care este adoptat in lucrarea de fata constituie "teoria naiva" a multimilor, sunt evitate constructii axiomatice stricte. Astfel de abordare simplifica intelegerea, iar afirmatiile ce se obtin in asa mod pot fi demonstrate si din punct de vedere al teoriilor axiomatice formale.