RO  EN
IMI/

Structura Institutului de Matematică şi Informatică

Laboratorul Sisteme de Programare - Iurie Rogojin

Direcţii de cercetare

 • Bazele teoretice ale informaticii (modele formale de calcul, gramatici şi limbaje formale, algebră computaţională);
 • Procesarea limbajului natural;
 • Modelare şi sisteme de simulare;
 • Tehnologia elaborării produselor program (metode, medii avansate de dezvoltare a sistemelor de programare, metodologii şi tehnologii integrate pentru elaborarea produselor program, sisteme de prelucrare a datelor nestructurate).
Informația completă

Laboratorul Algebră şi Topologie

Direcţii de cercetare

 • Algebra (teoria radicalilor, probleme de structura în sisteme algebrice apropiate inelelor, modulelor şi algebrelor);
 • Quasigrupuri şi analiza combinatorie (teoria generală a quasigrupurilor şi operaţiilor algebrice, probleme de combinatorică în quasigrupuri şi aplicaţii la codificarea şi cifrarea informaţiei);
 • Logica matematică (probleme algoritmice ale expresibilităţii funcţionale precum şi ale generalizărilor ei în logici neclasice);
 • Algebra topologică;
 • Geometria grupurilor discrete.
Informația completă

Laboratorul Modelare Matematică

Direcţii de cercetare

 • Modelare matematică;
 • Metode numerice;
 • Teoria probabilităţilor;
 • Teoria jocurilor şi control optimal;
 • Modelarea proceselor economice.
Informația completă

Laboratorul Sisteme Informatice

Direcţii de cercetare

Cercetări teoretice şi aplicative în domeniul sistemelor informatice (Cercetări teoretice: algoritmi şi tehnologii noi de achiziţionare, formalizare şi management al cunoştinţelor; procesarea imaginilor ultrasonografice. Cercetări aplicative: sisteme suport pentru decizii, sisteme inteligente de instruire şi trening asistate de calculator, sisteme de management al conţinutului web). Edificarea societăţii informaţionale.

Informația completă

Laboratorul Ecuaţii Diferenţiale

Direcţii de cercetare

 • Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale şi teoria invarianţilor algebrici;
 • Aplicarea analizei de grup şi algebrelor Lie în studiul ecuaţiilor diferenţiale;
 • Analiza funcţională şi a funcţiilor complexe normale.
Informația completă