RO  EN
IMI/Noutăţi/

2020

28 decembrie 2020 / Avize
S-a stins din viață Iurie CALIN

Cu profundă durere, Vă aducem la cunoștință că s-a stins din viață Iurie CALIN, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar al Univesității de Stat din Moldova, cercetător științific superior la Institutul de Matematică și Informatică pe parcursul a peste 30 ani. Reprezentant notoriu al școlii de teorie calitativă a sistemelor de ecuații diferentiale, fondată de academicianul Constantin Sibirschii, Iurie Calin a fost și va rămâne un ecuaționist recunoscut în țară și în străinatate prin rezultatele profunde obținute în teoria invarianților algebrici ai sistemelor de ecuații diferențiale. []

21 decembrie 2020 / Avize
Reînnoirea acordului de colaborare

În ziua de 15 decembrie 2020 a fost reînnoit acordul de colaborare dintre Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” (IMI VA) și Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române-Filiala Iași (IIT AR-FI). []

17 decembrie 2020 / Doctorat
Seminar ştiinţific

Luni, 28 decembrie 2020, ora 14:00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.02 – Ecuații Diferențiale în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a doamnei Turuta Silvia "Sisteme diferențiale cubice cu singularități rezonante". []

25 noiembrie 2020 / Conferinţe
MFOI-2020 – VI International Conference on Mathematical Foundations of Informatics

The 2020 edition (January 12 - 16, 2021, Kyiv, Ukraine) of the annual Conference on Mathematical Foundations of Informatics is intended to add synergy to the efforts of the researchers working on development of the development of mathematical foundations for computer science, also known as informatics. Round tables are planned to ensure an open debate on the state of the art and new directions of research and cooperation. []

25 noiembrie 2020 / Avize
Concurs "Moldovan Prize in Logic and Artificial Intelligence", extins

Societatea Internațională de Logică și Inteligență Artificială (ISLAI) și Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunță despre extinderea perioadei de depunere a dosarelor pentru concursul "Moldovan Prize in Logic and Artificial Intelligence", care promovează cercetările în domeniul logicii din Moldova, până la data de 04 ianuarie 2021!!! []

17 noiembrie 2020 / Avize
Ședința Consiliului Știiințific

Luni, 23 noiembrie 2020, ora 10:00 în Sala de Conferinţe (bir. 340), va avea loc Ședința Consiliului Știiințific al IMI "Vladimir Andrunachievici" pentru audierea rapoartelor anuale. []

26 octombrie 2020 / Avize
Seminar dedicat lui Iurie Rogojin

Dear colleague, on November 12 , 2020 at 17.00 EET the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science organizes a Workshop on Foundations of Informatics in conjunction with the 7th annual Rogozhin Lectures honoring Yuri Rogozhin. []

9 octombrie 2020 / Avize
Concurs "Moldovan Logic Prize", extins

Societatea Internațională de Logică și Inteligență Artificială (ISLAI) și Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunță despre extinderea perioadei de depunere a dosarelor pentru concursul "Moldovan Logic Prize", care promovează cercetările în domeniul logicii din Moldova, până la data de 25 octombrie 2020!!! []

5 octombrie 2020 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" a primit:
  • Task Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, editors: Piotr Doerffer, Jaroslaw Rybicki, Vol. 23, Nr. 1-4, January, 2019.
[]

22 septembrie 2020 / Conferinţe
Workshop on Intelligent Information Systems WIIS2020

On behalf of the Organizing Committee, We are glad and honored to invite you to join the Workshop on Intelligent Information Systems (WIIS2020), which will be held on December 04-05, 2020, in Chisinau, Republic of Moldova. []

13 septembrie 2020 / Avize
În Memoriam Academicianul Gheorghe Mișcoi

Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunţă cu profund regret că la 12 septembrie 2020 a plecat la cele veșnice distinsul om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar. []

7 septembrie 2020 / Doctorat
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice. Candidat Jardan Ion, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. Conducător științific Cașu Alexei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar. []

20 august 2020 / Avize
Felicitări! Premiul Național!

Felicitări din numele colaboratorilor Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" Dlui m.c. Constantin GAINDRIC, pentru obținerea titlului de Laureat al Premiului Național. []

17 august 2020 / Avize
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" a primit:
  • В. И. Гриценко, Л. С. Файнзильберг Интеллектуальные информационные технологии в цифровой медицине на примере фазаграфии.Киев , Наукова Думка, 2019, 424 стр. 2.)
  • В. И. Гриценко, Д. А. Рачковский Методы векторного представления обьектов для быстрой оценки сходства. Киев, Наукова Думка. 2019, 312 стр.
[]

14 august 2020 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" a primit:
  • Oberwolfach Reports, vol. 15, N. 4, pp.2711-3381, 2018.
[]

29 iulie 2020 / Avize
Concurs "Moldovan Logic Prize"

Societatea Internațională de Logică și Inteligență Artificială (ISLAI) și Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunță concursul "Moldovan Logic Prize", care promovează cercetările în domeniul logicii din Moldova. []

17 iunie 2020 / Avize
Seminar ştiinţific on-line

Marți, 23 iunie 2020, ora 16:00, on-line: http://vc.math.md/b/ale-pua-gvy va avea loc ședința seminarului "Ecuații Diferențiale și Algebre" la care va fi prezentată de către dna Turuta Silvia teza de doctor în științe matematice "Sisteme diferențiale cubice cu singularități rezonante". []

27 martie 2020 / Avize
COVID-19

Suntem solidari cu Medicii din Republica Moldova. Nouăsprezece organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, în care funcția de fondator este exercitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au hotărât să transfere pe contul special deschis de Ministerul Finanțelor salariile angajațiilor pentru o zi de muncă în vederea colectării de fonduri sub formă de donații pentru combaterea COVID-19. []

17 martie 2020 / Avize
Ordin Nr. 06-t

Se interzice organizarea și desfășurarea manifestărilor/activităților/ întrunirilor științifice în Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici", cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane până la data de 1 aprilie 2020. []

24 februarie 2020 / Avize
Declarația de răspundere managerială

[]

19 februarie 2020 / Avize
Programul şedinţei speciale a seminarului ştiinţific consacrate prof. Valentin Belousov

Vineri, pe data de 21 februarie 2020, ora 14:00, în Sala de Conferinţe IMI "Vladimir Andrunachievici" (of. 340), va avea loc şedinţa specială a seminarului ştiinţific “Algebra şi Logica Matematică” consacrată prof. Valentin Belousov. []

10 februarie 2020 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" a primit:
  • Revista română de informatică şi automatică. Romanian Journal of Information Technologz and Automatic Control. Bucureşti, Vol. 29, Nr. 4, 2019.
[]

3 februarie 2020 / Avize
Aniversarea prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Stimați colegi, la 20 februarie 2020 se împlinesc 95 de ani de la naşterea prof. Valentin Belousov. []

9 ianuarie 2020 / Avize
Ziua Internațională a Logicii!

Marți, 14 ianuarie 2020, ora 15:00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" (of. 340) va avea loc seminarul dedicat Zilei Internaționale a Logicii! []