RO  EN
IMI/Noutăţi/

2016

15 decembrie 2016 / Avize
Ședința Consiliului Știiințific

Luni, pe data de 19 decembrie 2016, ora 13:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc Ședința Consiliului Știiințific al IMI pentru audierea rapoartelor anuale. []

17 noiembrie 2016 / Avize
Seminar ştiinţific

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM vă invită la ședința Seminarului Societății de Matematică, care va avea loc joi, 24 noiembrie 2016, la 14:00, sala 340 (IMI). []

13 noiembrie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Analele Stiintifice ale Universitatii "Ovidius" Constanta, Seria Matematica, Vol. XXIV, fascicola 2, 2016.
[]

7 noiembrie 2016 / Avize
Seminar dedicat lui Iurie Rogojin

On the 11th of November 2016 in 14:00 Institute of Mathematics and Computer Science organizes in Chisinau a workshop "Unconventional Computing Systems" in commemoration of Yuri Rogozhin (room 340). []

28 octombrie 2016 / Doctorat
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică. Pretendent Albu Veaceslav, cercetător științific, laboratorul sisteme informatice, institutul de matematică și informatică AȘM. Conducător ştiinţific Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, prof. cercetător, Institutul de Matematică și Informatică AȘM. []

27 octombrie 2016 / Avize
Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"

Vă invităm la concurs! Organizațiea Obştească "Academicianul Constantin Sibirschi". În scopul stimulării cercetărilor ştiințifice în domeniul matematicii în Republica Moldova în conformitate cu statutul, se anunţă concursul pe anul 2016 pentru cele mai valoroase lucrări științifice pentru seniori şi juniori. []

3 octombrie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, India, vol.13. No 2, august, 2016.
[]

29 septembrie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Русско-английский и англо-русский словарь статистических терминов. Ю. А. Долгов, А. А. Якубовская, Тирасполь. изд-во Приднестр. Ун-та, 196 стр, 2016.
[]

16 septembrie 2016 / Avize
Ziua uşilor deschise

Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" invită pe toţi foştii colaboratori ai Institutului la Ziua uşilor deschise care va avea loc pe data de 6 octombrie 2018 la ora 14.00 în sala 340. []

13 septembrie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 4, pp. 2601-3339, 2015.
[]

11 septembrie 2016 / Avize
Felicitări m. c. Constantin Gaindric

Colectivul Institutului de Matematică și Informatică îi aduce sincere felicitări domnului Constantin Gaindric, m. c. AȘM, dr. hab., prof. univ., cu ocazia aniversării de 75 de ani. La multi ani, domnule profesor, sanatate, prosperitate, noi rezultate și realizări! []

11 august 2016 / Avize
Workshop-ul IMI AŞM – IMSAR (16-17 august 2016)

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (IMI al AŞM) şi Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) în perioada 16-17 august 2016 organizează la Chişinău un workshop pentru prezentări, discuţii privind realizările cercetărilor efectuate in cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2012-4-0023 "Compozite sonice local rezonante cu aplicaţii în mecanică" (România) şi examinarea posibilităţilor de lansare a propunerilor de proiecte comune de cercetare in conformitate cu acordul de colaborare ştiinţifică dintre părţi. []

11 iulie 2016 / Avize
MFOI-2016 – Conference on Mathematical Foundations of Informatics

The 2016 edition of the annual Conference on Mathematical Foundations of Informatics is aimed at bringing together the researchers from East and West Europe, as well as researchers worldwide, and adding synergy to their endeavors to lay down the mathematical foundations for computer science, also known as informatics. []

11 iulie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 3, pp. 1755-2600, 2015.
[]

5 iulie 2016 / Avize
Condoleanţe

În aceste clipe cernite suntem alături de rudele și apropiații celei care a fost Elena Boian, un om cu suflet mare, gata oricând să vină în ajutor, cu o capacitate extraordinară de muncă, pe care o făcea cu răbdare și devotament. []

30 mai 2016 / Avize
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Reşetnicov Andrei, Laboratorul sistemelor inteligente de control al Institutului de Analiză a Sistemelor şi Control, Universitatea de Stat ”Dubna” Federaţia Rusă. Susţine prelegeri, seminare, efectuază cercetări ştiinţifice la Universitatea din Dubna. Conducătorii ştiinţifici: Gaindric С., membru-corespondent AŞM, doctor habilitat în informatică, profesor, Institutul de Matematică și Informatică al AŞM; Ulianov S., doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor, Universitatea de Stat ”Dubna” Federaţia Rusă. []

6 mai 2016 / Doctorat
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Alioşcenco Svetlana, lector superior universitar, Universitatea Transnistreană "Şevcenco T. G.". Conducător ştiinţific: Arnautov Vladimir, academician AŞM, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM []

28 martie 2016 / Avize
Prezentarea tezei de doctor

Vineri, 8 aprilie, 2016, ora 15:00, în Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 122.03. – "Modelare, metode matematice, produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică "Metode bazate pe rețele neurale modulare în recunoașterea emoțiilor umane" ("Modular neural networks for human emotions detection and recognition"), autor Veaceslav Albu. []

15 martie 2016 / Doctorat
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Bujac Cristina. Conducător ştiinţific: Vulpe Nicolae, dr.hab. în șt.fiz.-mat., prof.univ., m.c. []

12 martie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Bulletin of the American Mathematical Society, Providence. Rhode Island, USA, Vol. 48, Nr. 1, 2011, ISSN 0273-0979, www.ams.org/bull/.
[]

1 martie 2016 / Avize
Către aniversarea de 70 de ani de la fondarea primelor instituții de cercetare în Republica Moldova și 55 de ani de la fondarea AȘM

În 2016 se implinesc 70 de ani de la fondarea primelor instituții de cercetare în Republica Moldova și 55 de ani de la fondarea AȘM. []

15 februarie 2016 / Avize
Programul şedinţei speciale a seminarului ştiinţific consacrată prof. Valentin Belousov și prof. Galina Beliavscaia

Vineri, pe data de 19 februarie 2016, ora 14:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc şedinţa specială a seminarului ştiinţific consacrată prof. Valentin Belousov și prof. Galina Beliavscaia. []

5 februarie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 1, pp. 1-844, 2015.
[]

3 februarie 2016 / Avize
Aniversarea prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Dragi colegi, la 20 februarie 2016 se împlinesc 91 de ani de la naşterea prof. Valentin Belousov. []

14 ianuarie 2016 / Doctorat
Prezentarea tezei de doctor

Vineri, 22 ianuarie, 2016, ora 16:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – "Logică matematică, algebră şi teoria numerelor" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor "Izomorfismul semiizometric al inelelor pseudonormate și proprietățile lui", autor Svetlana Alioșcenco. []

10 ianuarie 2016 / Doctorat
Prezentarea tezei de doctor

Miercuri, 20 ianuarie, 2016, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 122.03. – "Modelare, metode matematice, produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică "Моделирование интеллектуального робастного управления автономным роботом на основе мягких и квантовых вычислений" ("Modelarea controlului inteligent robust bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom"), autor Andrei Reşetnicov. []