RO  EN
IMI/Noutăţi/

2013

25 noiembrie 2013 / Avize
Înmînarea Premiului „Academicianul C. Sibirschi”

Luni, 2 decembrie 2013, ora 15:00 în Sala de Conferinţe (of. 340) IMI va avea loc înmînarea Premiului "Academicianul C. Sibirschi" (diploma şi medalia) pentru anul 2013 doctorului habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesorului universitar Alexandru Şubă pentru ciclul de lucrări "Sisteme dinamice: teorie topologică, integrabilitate şi GL(2,R)-orbite". []

6 noiembrie 2013 / Avize
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematică, Vol. XIX, fascicola 3, Decembrie, 2011.
[]

5 noiembrie 2013 / Avize
Seminar ştiinţific

Joi, 14 noiembrie 2013, ora 10:00 în Sala de Conferinţe (of. 340) IMI Profesor Attahiru S. Alfa (Universitatea din Manitoba, Canada) va prezenta comunicarea "Discrete Time Analysis of Priority Queues Using Matrix-analytic Methods". []

4 noiembrie 2013 / Avize
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică. Pretendent: Curteanu Neculai, cerc. şt. superior, Institutul de Informatică Teoretică, Iaşi, România. Conducator ştiinţific: dr. hab. Svetlana Cojocaru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM. []

11 octombrie 2013 / Avize
Prezentarea tezei de doctor habilitat

Vineri, 25 octombrie, 2013, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of.340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea "01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice şi produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice "Modele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aero-hidrodinamice", autor conf. dr. Viorel Bostan. []

9 octombrie 2013 / Avize
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Task Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, editors: Piotr Doerffer, Jaroslaw Rybicki, Vol. 16, Nr. 1-2, January / April, 2012.
[]

19 septembrie 2013 / Avize
Noaptea Cercetătorilor 2013

La data de 27 septembrie 2013, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Proiecte Internaţionale, Agenţia de Logistică "Age Quod Agis" în parteneriat cu institutele de cercetare şi cele de învăţământ superior, vor organiza un eveniment de anvergură cu genericul "Noaptea Cercetătorilor 2013" privind promovarea ştiinţei în societate. []

30 august 2013 / Avize
Ziua uşilor deschise

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM invită pe toţi foştii colaboratori ai Institului la Ziua uşilor deschise care va avea loc pe data de 4 octombrie 2013 la ora 15.00 în sala 340. []

14 august 2013 / Avize
Condoleanţe

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunţă cu adâncă tristeţe că la vârsta de 78 de ani a decedat savantul matematician MEFODIE RAŢIU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialist notoriu în domeniul logicii matematice, conducător al şcolii respective în Republica Moldova. []

8 august 2013 / Avize
Prezentarea tezei de doctor

Vineri, 23 august 2013, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI al AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea "01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică "Natural language parsing with the Segmentation-Cohesion-Dependency strategy and linguistic theory" ("Parsarea limbajului natural bazată pe strategia şi teoria lingvistică Segmentare-Coeziune-Dependenţă"), autor dl Neculai Curteanu. []

7 august 2013 / Avize
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice. Pretendent: Covalschi Alexandru, lec. univ., Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Conducator ştiinţific: Ursu Vasile, dr. hab., conf. univ., Universitatea Tehnică din Moldova, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM. []

5 august 2013 / Avize
Susţinerea tezei de doctor habilitat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat. Pretendent: Alhazov Artiom. Conducator ştiinţific: Rogojin Iurie, dr. hab., prof. univ., IMI al AŞM. []

4 august 2013 / Avize
CMC14 - The 14th International Conference on Membrane Computing

Vă invităm să participaţi la CMC14 - The 14th International Conference on Membrane Computing, care va avea loc în perioada 20-23 august 2013 în Chişinău, Republica Moldova. []

4 august 2013 / Avize
IIS 2013 - International Conference on Intelligent Information Systems

Vă invităm să participaţi la IIS 2013 - International Conference on Intelligent Information Systems, care va avea loc în perioada 20-23 august 2013 în Chişinău, Republica Moldova. []

1 august 2013 / Avize
Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Yang Binglin. Conducător ştiinţific: Guţuleac Emilian, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM. []

22 iulie 2013 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • De la procesarea de imagini către vederea artificială. Progrese cognitive. Mihaela Costin, Institutul European, 2013.
[]

1 iulie 2013 / Avize
Prezentarea tezei de doctor

Marţi, 9 iulie 2013, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 01.05.04 - "Modelare matematică, metode matematice, produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în ştiinte fizico-matematice "Modelarea matematică a condiţiilor de încărcare şi deformare a obiectelor îngropate, ce prezintă riscuri ale mediului" („Математическое моделирование условий нагружения и деформирования заглубленных объектов, представляющих экологические риски”) autor dna Guţuleac Elena. []

24 iunie 2013 / Biblioteca
Donaţie de carte

Domnul NECULAI CURTEANU, cercetător principal la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române (Filiala Iaşi) a mai făcut o importantă donaţie de cărţi pentru biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM. []

24 iunie 2013 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Studies in informatics and control, with emphasis on usefulapplications of advanced technology, Informatics and control publications, Edited by National Institute for R&D in Informatics, ICI Bucharest, Issue 2, Vol. 22, June, 2013.
[]

23 mai 2013 / Avize
Prezentarea tezei de doctor habilitat

Luni, 3 iunie, 2013, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of.340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea "112.01 Bazele teoretice ale informaticii" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor habilitat în informatică "Small Abstract Computers" ("Maşini abstracte mici"), autor dr. Artiom Alhazov. []

17 mai 2013 / Avize
Prezentarea tezei de doctor

Luni, 27 mai 2013, ora 16:00, la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc prezentarea tezei de doctor "Identităţile şi cvasiidentităţile A-buclei nilpotente". []

15 mai 2013 / Avize
Seminar tehnico-ştiinţific

Universitatea Tehnică din Moldova de comun acord cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Initiativa Naţională Grid reprezentata de Asociaţia RENAM şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participati la urmatoarea şedinţă "Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economie din Republica Moldova (Proiect TEMPUS)" din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC care va avea loc în cadrul "Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicatiilor în Republica Moldova - 2013" pe 15 mai 2013, ora 15:00 în Universitatea Tehnică din Moldova, blocul 2, auditoriu 222 (str. 31 August, 78, Chişinau). []

26 aprilie 2013 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Oberwolfach Reports, European Mathematical Society, Vol. 9, Nr. 2, pp. 1035-1956, 2012.
[]

20 aprilie 2013 / Avize
Seminar tehnico-ştiinţific

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la urmatoarea şedinţă din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC care va avea loc în cadrul "Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova - 2013" pe 24 aprilie 2013, ora 15:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI (str. Academiei 5, Chişinău). []

26 martie 2013 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Studies in informatics and control, with emphasis on useful applications of advanced technology, Edited by National Institute for R&D in Informatics, ICI Bucharest, Vol. 22, Issue 1, March, 2013.
[]

19 martie 2013 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, Vol. 22, Nr. 4, 2012.
[]

4 martie 2013 / Avize
Seminar tehnico-ştiinţific

IMSP Centrul National Ştiintifico-Practic de Medicină Urgentă (IMSP CNSPMU) de comun acord cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM şi Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM vă invită să participaţi la urmatoarea şedinţă "HPC şi Grid Computing" din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC, care va avea loc pe 6 martie 2013, ora 15:30, sala Bibliotecii (of. 3010), bl. administrativ IMSP CNSPMU (str. Toma Ciorbă, 1, Chişinău). []

19 februarie 2013 / Avize
Programul şedinţei speciale a seminarului ştiinţific consacrate prof. Valentin Belousov

Vineri, pe data de 22 februarie 2013, ora 14:30, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc şedinţa specială a seminarului ştiinţific consacrată prof. Valentin Belousov []

6 februarie 2013 / Avize
Ciclu de prelegeri

Pentru doctoranzii anului I ai UnAŞM şi pentru toţi doritorii, colaboratori ai IMI, pe data de 11.03.2013 şi pe data de 18.03.2013, ora 11:00, of. 340 IMI, academicianul Mitrofan Cioban va ţine un ciclu de prelegeri referitoare la "Istoria şi metodologia matematicii şi a informaticii". []

29 ianuarie 2013 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences, Annual report 2011, Department of Nano Technologies and Information Technologies, St. Petersburg, 2012;
[]

24 ianuarie 2013 / Avize
Aniversarea prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Dragi colegi, la 20 februarie 2013 se împlinesc 88 ani de la naşterea prof. Valentin Belousov. []

22 ianuarie 2013 / Avize
Noutăţi de la AITT

[]