RO  EN
IMI/Noutăţi/

2011

6 decembrie 2011 / Avize
Susţinerea tezei de doctor

Joi, 22 decembrie 2011, ora 14:00, la şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 01.01.05.01-01* din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc susţinerea tezei de doctor "Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaţionale". []

18 noiembrie 2011 / Avize
Seminar ştiinţific

Luni, 21 noiembrie 2011, ora 14:30 în Sala de Conferinţe (of. 340) IMI doctorul habilitat Boris Rîbachin va prezenta comunicarea "Programarea acceleratoarelor grafice cu aplicarea tehnologiei CUDA". []

1 noiembrie 2011 / Avize
De aşa vremi se-nvredniciră

În perioada 10-13 octombrie 2011, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "A. Lupan" a AŞM a avut loc Târgul internaţional de carte ştiinţifică şi didactică la care IMI al AŞM s-a învrednicit de Diploma de menţiune pentru volumul "Academicianul Vladimir Andrunachievici", editat în anul 2009 de IMI. []

28 octombrie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematică, Vol. XVIII, fascicola 2, 2010;
 • Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematică, Vol. XIX, fascicola 1, 2011;
[]

17 octombrie 2011 / Avize
Prezentările din cadrul seminarelor de pe 12-13 octombrie 2011

Pe 12-13 octombrie 2011, în Sala de Conferinţe IMI au avut loc două seminare, la care au fost prezentate comunicări pe temele:
 • "Bio-calculabilitatea: realizări şi iluzii", membru corespondent al Academiei Române Gheorghe Păun;
 • "Matematica, lumile ideale şi realitatea", dr. Dan Farcaş (România).
[]

4 octombrie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • International journal of applied mathematics and computer science, Editors Joanna Kolofziej, Fatos Xhafa, Special section Eficient resource management for grid-enabled applications, Volume 21, Nr 2, 2011;
[]

20 septembrie 2011 / Avize
Ziua uşilor deschise

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM invită pe toţi foştii colaboratori ai Institului la Ziua uşilor deschise care va avea loc pe data de 7 octombrie 2011 la ora 14.00 în sala 340. []

19 septembrie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Теоретический минимум и алгоритмы цифровой подписи, Н. А. Молдовян, Учебное пособие, Санкт-Петербург, 2010;
 • Cercetări privind autooxidarea alimentelor şi metode de prevenire, retardare şi/sau diminuare, Chim. Maria-Raluca Szabo, Teze de doctorat, Seria 4: Inginerie Chimică, Nr 14, Editura Politehnică, 2008;
[]

10 septembrie 2011 / Avize
Felicitări membrului corespondent Constantin Gaindric

La 11 septembrie se împlinesc 70 de ani de la naştere şi 47 de activitate ştiinţifică şi ştiintifico-organizatorică a ilustrului matematician şi informatician, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, cercetător ştiinţific principal al IMI, director de onoare al IMI, Constantin Gaindric.

[]

7 septembrie 2011 / Avize
La steaua

Cu câteva sute de ani în urmă celebrul matematician, fizician şi astronom german Carl Friedrich Gauss (1777-1855), el însuşi cunoscut ca "prinţ al matematicii", numea matematica ca "regină a ştiinţelor". Dar vremea trece, vremea vine şi marii dregători ai lumii mai uită sau trec cu vederea unele adevăruri veşnice. []

20 iulie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Implementation and Application of Automata, Beatrice Bouchou-Markhoff, Pascal Caron, Jean-Marc Champarnaud, Denis Maurel (Eds.), Proceedings, 16th International Conference, CIAA 2011, Blois, France, July 2011;
 • Mathematica, Editura Academiei Române, Tome 51 (74), N.2, 2009;
[]

19 iulie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Oberwolfach Reports, Vol.7, N 4, pp. 2569-3355, 2010;
 • Contribuţii privind aprinderea şi arderea combustibilului, schimbul de caldură şi controlul acestora în generatoarele de aer calc, independente. Teze de doctorat, Ing. Florin Marcuţ, Seria 8: Inginerie Industrială, N 31, Editura Politehnică, 2010;
[]

13 iulie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Параллельное программирование для графических ускорителей, Б.П.Рыбакин, Москва, 2011.
[]

30 iunie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, Piotr Doerffer, Jaroslaw Rybicki, Academic Computer Centre in Gdansk Task, Vol.14, N 1-2, January-April 2010;
 • Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, Piotr Doerffer, Jaroslaw Rybicki, Academic Computer Centre in Gdansk Task, Vol.14, N 3, July 2010;
[]

31 mai 2011 / Avize
Cel mai performant elev la matematică

Pentru anul de studii 2010-2011 de Diploma Nominală "cel mai performant elev la matematică" şi de premiul special al Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a învrednicit elevul clasei XII fm al Liceului Academiei de Ştiinte a Moldovei BOŞCANEAN ANDRIAN. []

26 mai 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Newsletter of the European Mathematical Society, Issue 79, March 2011;
 • Oberwolfach Reports, Vol. 7, N 3, 2010;
 • Labirintul cunoaşterii, Dan D. Farcaş, Editura Paideia, Bucureşti, România 2009;
 • Privind peste umăr, Gheorghe Păun, Editura TIPAR6, Piteşti, România 2010.
[]

26 mai 2011 / Conferinţe
IIS 2011 - International Workshop on Intelligent Information Systems

Vă invităm să participaţi la IIS 2011 - International Workshop on Intelligent Information Systems, care va avea loc în perioada 13-14 septembrie 2011 în Chişinău, Republica Moldova. []

11 mai 2011 / Doctorat
Informaţie privind organizarea testărilor şi examenelor pentru doctoranzi

[]

1 mai 2011 / Avize
Rezultatele concursului de matematică "Vladimir Andrunachievici"

În perioada 27-30 aprilie 2011 în oraşul Chişinău, în incintele Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Universităţii Academiei de Ştiinte a Moldovei, s-a desfăşurat sesiunea de matematică a Şcolii Viitorilor Olimpici - 2011 cu Concursul Internaţional de Matematică "Vladimir Andrunachievici" pentru elevii claselor a IX-a si a XII-a. []

22 aprilie 2011 / Avize
Concursul de matematică "Vladimir Andrunachievici"

În perioada de 27-30 aprilie va fi organizată o sesiune a Şcolii Viitorilor Olimpici - 2011 la matematică pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. Această sesiune va include ateliere de lucru cu elevii şi profesorii invitaţi, precum şi concursul de matematică "Vladimir Andrunachievici". []

31 martie 2011 / Avize
Programele de schimb academic ale Guvernului SUA

Pe data de 30 martie, 2011, ora 10:00 în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc prezentarea ofertelor Programului Fulbright pentru studenţii, doctoranzii, profesorii şi cercetătorii din Republica Moldova, efectuată de reprezentantul ambasadei SUA în Republica Moldova dna Valerie A. Colby (Secţia Cultură şi Ştiinţă). []

22 martie 2011 / Publicaţii
Monografia "Algebre iterative lanţiale de funcţii pseudo-booleene trivalente"

Monografia: RAŢIU, MEFODIE T. Algebre iterative lanţiale de funcţii pseudo-booleene trivalente, Iaşi: Editura Alexandru Myller, 2010, 276 p. []

19 martie 2011 / Avize
Susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice "Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor"

Marţi, 19 aprilie 2011, ora 14:30, la şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 01.01.04-05 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice "Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor", autor dl Liubomir Chiriac. []

11 martie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

În calitate de cadou de la E. A. Grebenicov, Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Е. А. Гребеников, Ю. А. Митропольский, Ю. А. Рябов, Введение в резонансную аналитическую динамику, Москва, Янус-К, 1999, 320 с.;
 • Е. А. Гребеников, Математические проблемы гомографической динамики, Москва, МАКС-Пресс, 2010, 256 с.;
[]

23 februarie 2011 / Avize
Programul şedinţei speciale a seminarului ştiinţific consacrate prof. Valentin Belousov

Vineri, pe data de 25 februarie 2011, ora 14:30, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc şedinţa specială a seminarului ştiinţific consacrată prof. Valentin Belousov. []

14 februarie 2011 / Avize
Condoleanţe

Institutul de Matematică şi Informatică cu profundă îndurerare anunţă decesul cercetătorului ştiinţific superior dr. DORIAN DRUCIOC (04.11.1958 - 11.02.2011) şi exprimă sincere condoleanţe familiei şi rudelor regretatului coleg. []

11 februarie 2011 / Avize
Aniversarea prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Dragi colegi, pe data de 20 februarie 2011 se împlinesc 86 ani de la naşterea prof. Valentin Belousov. []

9 februarie 2011 / Avize
Participare la Expoziţia Naţională "Fabricat în Moldova 2011"

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM a obţinut Medalia de Aur în cadrul Expoziţiei Naţionale "Fabricat în Moldova 2011". []

26 ianuarie 2011 / Avize
Se anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante

Institutul de Matematică şi Informatică anunţă un concurs pentru suplinirea posturilor vacante. []

5 ianuarie 2011 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare

Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
 • Discussiones Mathematicae, General Algebra and Applications, Volume 28, Number 2 (2008), Volume 29, Number 1,2 (2009), Volume 30, Number 1 (2010), University of Zielona Gora Press, Zielona Gora, Poland;
 • Discussiones Mathematicae, Graph Theory, Volume 28, Number 1-3 (2008), Volume 29, Number 1-3 (2009), Volume 30, Number 1-4 (2010), University of Zielona Gora Press, Zielona Gora, Poland.
[]