RO  EN
IMI/

Conferinţe

 1. International Conference dedicated to the 60th anniversary of the foundation of Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, (IMCS60), (10-13 octombrie 2024, Chișinău).
 2. Workshop on Intelligent Information Systems "WIIS2023" (19-21 octombrie 2023, Chișinău).
 3. The 17th Edition of the International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing and the 2nd DeLORo Workshop (10-12 noiembrie 2022, Chișinău).
 4. Workshop on Intelligent Information Systems "WIIS2022" (06-08 octombrie 2022, Chișinău).
 5. Workshop on Intelligent Information Systems "WIIS2021" (14-15 octombrie 2021, Chișinău).
 6. Workshop on Intelligent Information Systems "WIIS2020" (04 decembrie - 05 decembrie 2020, Chișinău).
 7. The Fifth Conference of the Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the 55th anniversary of the foundation of the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science "IMCS-55" (28 septembrie - 1 octombrie 2019, Chișinău).
 8. Conference on Mathematical Foundations of Informatics "MFOI 2019" (3-6 iulie 2019, Iași, România).
 9. Conference on Mathematical Foundations of Informatics "MFOI-2018" (2–6 iulie 2018, Chișinău).
 10. Conference on Mathematical Foundations of Informatics "MFOI-2017" (9-11 noiembrie 2017, Chișinău).
 11. The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997) "CMSM4" (28 iunie - 2 iulie, 2017, Chișinău).
 12. Conference on Mathematical Foundations of Informatics "MFOI-2016" (25-31 iulie 2016, Chișinău).
 13. Workshop on Foundations of Informatics "FOI-2015" (24-29 august 2015, Chișinău).
 14. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science "IMCS-50" (19-23 august 2014, Chişinău).
 15. International Conference on Intelligent Information Systems "IIS 2013" (20-23 august 2013, Chişinău).
 16. The 14th International Conference on Membrane Computing "CMC14" (20-23 august 2013, Chişinău).
 17. International Workshop on Intelligent Information Systems "IIS 2011" (13-14 septembrie 2011, Chişinău).
 18. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering "ICNBME - 2011" (7-8 iulie 2011, Chişinău).
 19. Conferinţa naţională ştiinţifico-practică a tinerilor cercetători "Problemele managementului activităţii inovaţionale în condiţiile creării unei economii bazate pe cunoaştere" (9-10 mai 2011, Chişinău).
 20. VI-th International Conference on Microelectronics and Computer Science "ICMCS - 2009" (1-3 octombrie 2009, Chişinău).
 21. Forum regional de dezvoltare "NGN and Broadband, Opportunities and Challenges" (24-26 august 2009, Chişinău).
 22. Workshop cu sprijinul NATO "Cyber terrorism: Prevention and Protection" (21-23 mai 2009, Chişinău).
 23. Conferinţa internaţională "Information and Communication Technologies ICT+ 2009" (18-21 mai 2009, Chişinău).
 24. A 8-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2008 (15-17 aprilie 2008, Chişinău).
 25. V-th International Conference on Microelectronics and Computer Science "ICMCS - 2007" (19-21 septembrie 2007, Chişinău).
 26. Conferinţa internaţională "Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics" ASADE 2007 (21-23 august 2007, Chişinău).
 27. A 7-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2007 (24-26 aprilie 2007, Chişinău).
 28. Conferinţa internaţională CAIM XIV (The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics) (17-19 august 2006, Chişinău).
 29. A 6-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2006 (11-13 aprilie 2006, Chişinău).
 30. A 5-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2005 (31 mai - 2 iunie 2005, Chişinău).
 31. Conferinţa a 2-a a Societăţii Matematice din Republica Moldova, consacrată aniversării a 40-cea de la fondarea Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM (17-19 august 2004, Chişinău).
 32. Workshop-ul NATO "Computational commutative and non-commutative algebraic geometry" (6-11 iunie 2004, Chişinău).
 33. A 4-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2004 (3-7 mai 2004, Chişinău).
 34. A 3-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2003 (7-11 aprilie 2003, Chişinău).
 35. Conferinţa internaţională "Teoria radicalilor şi aplicaţiile ei" ICOR-2003 consacrată academicianului V.Andrunachievici (11-16 august 2003, Chişinău).
 36. Workshop-ul "Cercetarea calitativă a ecuaţiilor diferenţiale" (14-15 februarie 2003, Chişinău).
 37. A 2-a Conferinţă internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2002 (10-12 aprilie 2002, Chişinău).
 38. Workshop-ul WISTCIS "Telematics and Networking Suport in Environmental and Natural Hazard Research and Monitoring" (21-22 iunie 2001, Chişinău).
 39. Conferinţa internaţională "Tehnologii informaţionale" BIT+ 2001 (11-13 aprilie 2001, Chişinău).
 40. A treia Conferinţă internaţională "Machines, Computations and Universality" MCU'2001 (23-30 mai 2001, Chişinău).
 41. Prima Conferinţă a Societăţii Matematice din Republica Moldova (16-18 august 2001, Chişinău).
 42. Forum moldo-român "Limba română - limba Comunităţii Europene" (aprilie 2000, Chişinău).
 43. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Tehnologii avansate în pragul secolului XXI" (5 octombrie 2000, Chişinău).
 44. Conferinţa ştiinţifică a tinerilor savanţi "Matematica aplicată şi informatica" (25-26 august 1998, Chişinău).
 45. Conferinţa tehnico-ştiinţifică republicană "Informatica şi tehnica de calcul" (1993).
 46. Conferinţa tehnico-ştiinţifică republicană "Problemele matematizării economiei naţionale a R.S.S. Moldoveneşti" (1991).
 47. Consfătuirea unională "Aspectele psihologice şi algoritmice ale problemei de obţinere a cunoştinţelor expert" (1990).
 48. Şcoala-seminar republicană "Problemele aplicării sistemelor expert în economia naţională" (1989).
 49. A IX-a Conferinţă unională de geometrie (20-22 septembrie 1988, Chişinău).
 50. Şcoala-seminar republicană "Tehnologia elaborării sistemelor expert" (1987).
 51. Şcoala-seminar tehnico-ştiinţifică republicană "Automatizarea şi robotizarea procesului de producţie prin mijloace microprocesorale" (1986).
 52. Consfătuirea unională "Probleme de creare şi implementare a subsistemului "Ştiinţa şi tehnica" al Sistemului Automatizat de Luare a Deciziilor al Comitetului de stat pentru planificare al U.R.S.S. şi al gosplanurilor republicilor unionale" (1985).
 53. A IV-a Şcoală-seminar republicană "Metode logico-combinatoriale în recunoaşterea imaginilor" (1985).
 54. A 18-a Conferinţă unională de algebră (16-18 septembrie 1985, Chişinău).
 55. Conferinţa tehnico-ştiinţifică republicană "Sisteme interactive şi aplicarea lor practică" (1984).
 56. A II-a Şcoală-seminar unională "Optimizarea discretă şi aplicaţiile ei, inclusiv cele economice" (1983).
 57. Conferinţa ştiinţifică republicană "Complexe interactive orientate pe problemă" (1982).
 58. Conferinţa unională "Probleme ale planificării regionale optime" (1981).
 59. A V-a Şcoală unională a tinerilor savanţi "Metode numerice de rezolvare a problemelor fizicii matematice" (1981).
 60. A II-a Şcoală-seminar republicană "Mijloace interactive de interacţiune în sisteme "Om-calculator"" (1980).
 61. A III-a Şcoală-seminar republicană "Metode logico-combinatoriale în recunoaşterea imaginilor" (1980).
 62. Al IV-lea Simpozion unional de teoria inelelor, algebrelor şi modulelor (17-19 septembrie 1980, Chişinău).
 63. I Şcoală-seminar republicană "Mijloace interactive de interacţiune în sisteme "Om-calculator"" (1979).
 64. A II-a Şcoală republicană "Metode logico-combinatoriale în recunoaşterea imaginilor" (1979).
 65. Consfătuirea unională "Proiectarea şi utilizarea calculatoarelor informaţionale performante" (1979).
 66. A V-a Conferinţă unională "Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale" (22-24 august 1979, Chişinău).
 67. Seminarul tehnico-ştiinţific unional "Dirijarea în cazul categoriilor vagi" (1978).
 68. I Şcoală-seminar unională "Matematica în paleontologie" (1978).
 69. Şcoala-seminar unională "Probleme teoretice şi aplicative ale programării de sistem" (1978).
 70. A II-a Şcoală unională "Bazele teoretice şi realizarea algoritmilor numerici de soluţionare a problemelor fizicii matematice" (1977).
 71. I Şcoală-seminar republicană "Metode logico-combinatoriale în recunoaşterea imaginilor" (1977).
 72. Simpozionul soveto-finlandez "Sisteme automatizate de proiectare" (1977).
 73. Conferinţa republicană "Problemele dezvoltării complexului agraroindustrial" (1976).
 74. A 4-a Conferinţă unională de logică matematică (12-14 octombrie 1976, Chişinău).
 75. I Şcoală unională "Bazele teoretice şi realizarea algoritmilor numerici de soluţionare a problemelor fizicii matematice" (1975).
 76. Al II-lea Simpozion de teorie a inelelor, algebrelor şi modulelor (1974).
 77. Al 3-lea Simpozion Tiraspolean de topologie şi aplicaţiile ei (1974).
 78. A III-a Conferinţă unională "Metode numerice de soluţionare a problemelor de teorie a elasticităţii şi plasticităţii" (1973).
 79. Consfătuirea unională a consiliului tehnic şi a celui matematic ale Comisiei pentru exploatarea calculatoarelor BESM-4 (1971).
 80. Al XI-lea Colocviu unional de algebră (17-19 mai 1971, Chişinău).
 81. Simpozionul tehnico-ştiinţific unional "Aplicarea metodelor matematice şi a tehnicii de calcul în prognozarea dezvoltării tehnice şi de productie a întreprinderilor şi a ramurilor economiei naţionale" (1970).
 82. A III-a Şcoală de vară unională în problemele optimizării (1969).
 83. Al II-lea Simpozion Tiraspolean de topologie generală şi aplicaţiile ei (1969).
 84. Simpozionul unional de metode calitative în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi în mecanica cerească (1969, Chişinău).
 85. A IV-a Conferinţă tehnico-ştiinţifică republicană "Aplicarea metodelor matematice şi a tehnicii de calcul în economia naţională a Moldovei" (1968).
 86. I Simpozion unional de teoria inelelor şi modulelor (septembrie 1968, Chişinău).
 87. Al IV-lea Simpozion unional de propagare a undelor elastico-plastice (1968).
 88. I Simpozion Tiraspolean de topologie şi aplicaţiile ei (1967).
 89. Conferinţa tehnico-ştiinţifică republicană "Aplicarea metodelor matematice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrului inginerilor şi al conducătorilor" (1967).
 90. A III-a Conferinţă tehnico-ştiinţifică republicană "Aplicarea metodelor matematice şi a tehnicii de calcul în economia naţionala a Moldovei" (1966).
 91. A II-a Conferinţă tehnico-ştiinţifică republicană "Aplicarea metodelor matematice şi a tehnicii de calcul în economia naţionala a Moldovei" (1965).
 92. Al VII-lea Colocviu unional de algebră (1965, Chişinău).
 93. I Conferinţă tehnico-ştiinţifică republicană "Aplicarea metodelor matematice şi a tehnicii de calcul în economia naţionala a Moldovei" (1964).