Dumitru Lozovanu

Dumitru Lozovanu

Medalia laureatului  premiului 'A. Sibirschi' in domeniul matematicii
Premiul Academicianul C. Sibirschi

Optimizarea si Controlul Multicriterial ale sistemelor Dinamice Discrete.

Adnotare

Ciclul de lucrari "Optimizarea si Controlul Multicriterial al Sistemelor Dinamice Discrete" cuprinde cercetari in domeniul optimizarii neliniare si discrete, spre solutionarea problemelor dinamice aplicative. Rezultatele de baza sunt legate de elaborarea metodelor si algoritmilor de solutionare a problemelor de control optimal discret cu criteriul integral de cost dupa timp si de aflare a fluxului de cost minim in retele dinamice. Sunt obtinute criterii necesare si suficiente de existenta a solutiilor optimale in sensul Nash pentru varianta multicriteriala a controlului optimal discret. Sint elaborati algoritmi polinomiali si puternic polinomiali de aflare a solutiilor optimale in sensul Nash si sensul Pareto pentru problema de control multicretirial al sistemelor dinamice discrete. Sint deasemenea fundamentati algoritmi pentru solutionarea problemelor de aflare a fluxului de cot minim in retelele dinamice.