RO  EN
IMI/Proiecte/

Dezvoltarea instrumentarului pentru modelarea strategiilor de atenuare a dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:17.80013.5007.01/Ua
Termenul executării:2017 – 2018
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Analiză Sistemică Aplicată al Universităţii Naţionale Tehnice a Ucrainei "Institutul Politehnic Igor Sikorski din Kiev"
Conducător:Cojocaru Svetlana
Executori: Ţiţchiev Inga, Petic Mircea, Horoş Grigorii, Gâscă Veronica

Rezumat

Rezultate estimate:

Metode de colectare continuă și prelucrare a informațiilor legate de obiecte, subiecte și sisteme cu referire la dezastre sociale. Instrumente de modelare și analiză a scenariilor în cazul anumitor dezastre sociale.